АНКЕТА
Во која држава би сакале да ги развивате своите професионални знаења?
САД
Англија
Шпанија
Германија
Италија
Грција
Бугарија
U.A.E.
Катар
   
ПАРТНЕРСТВО
Факултет за туризам – Скопје
Факултетот за туризам – Скопје е првиот приватен акредитиран Факултет за туризам на подрачјето на Република Македонија.Факултетот за туризам – Скопје е акредитиран од Одборот за акредитација на Република Македонија на 19. 06 2006 година ( Решение бр Сл.12) Факултет за туризам - Скопје се појави како неопходност од постоење високообразование од областа на туризмот кое ќе оспособи високопрофесионални кадри подготвени да се соочуваат со животните предизвици на секое поле, луѓе кои ќе бидат компетентни учесници, а не набљудувачи во растот и управувањето на сопствениот професионален живот.
ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.