АНКЕТА
КОНТАКТ

За прашања,контакт и експертска помош од страна на нашите специјалисти и овластени представници,Ве молиме пополнете го формуларот по-долу:

Меѓународен ресор:  

Македонија ресор:  

Име и Презиме *:
E-mail *:
Контактни телефони *:
Соопштенија *:
Воведи го генерираниот код:
 
* Задолжителни полиња
   
ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.