АНКЕТА
РЕГИСТРАЦИЈА
Добро дојдовте во секцијата за регистрација на нашиот Електронски систем!

Се наоѓате на почетокот на уникална и поедноставена шема на регистрација. Целта и е да максимално ги задоволи желбите и очекувањата како на барателите на работа така и на работодавателите.

Ве молиме следе те ги стриктно сите инструкции на системот во времето на регистрацијата и резултатите неме да доцнат! Сами ке се убедите во ова, по завршувањето на сите чекори на Вашата регистрација.
Име и Презиме *:
E-mail *:
Контактни телефони *:
Лозинка *:
Воведи го генерираниот код:
 
* Задолжителни полиња
   
ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.