АНКЕТА
Во која држава би сакале да ги развивате своите професионални знаења?
САД
Англија
Шпанија
Германија
Италија
Грција
Бугарија
U.A.E.
Катар
   
РЕГИСТРАЦИЈА
Добро дојдовте во секцијата за регистрација на нашиот Електронски систем!

Се наоѓате на почетокот на уникална и поедноставена шема на регистрација. Целта и е да максимално ги задоволи желбите и очекувањата како на барателите на работа така и на работодавателите.

Ве молиме следе те ги стриктно сите инструкции на системот во времето на регистрацијата и резултатите неме да доцнат! Сами ке се убедите во ова, по завршувањето на сите чекори на Вашата регистрација.
Име и Презиме *:
E-mail *:
Контактни телефони *:
Лозинка *:
Воведи го генерираниот код:
 
* Задолжителни полиња
   
ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.