АНКЕТА
Во која држава би сакале да ги развивате своите професионални знаења?
САД
Англија
Шпанија
Германија
Италија
Грција
Бугарија
U.A.E.
Катар
   
ЗАШТО НИЕ

whyus.jpg Затоа што со нас  сето се случува  брзо и лесно
Затоа што нема “ПОДВОДНИ КАМЕЊА” или  скриени трошоци
Затоа што благодарејки на уникалниот KNOW HOW  целата сложена материја мешавина од законодавни норми правила рестрикции е сведена на неколку прости чекори.
Затоа што вие сте директен учесник во текот на целокупниот процес
Затоа што крајниот продукт кој го предлагаме би Бил задоволувачки  на сите нивоа.
Затоа што... Во ред – другите одговори ке ги оставиме на  Вас, за тогаш кога ке можете самите да ги оцените нашите услуги!

ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.