АНКЕТА
ПЛАЌАЊЕ

Почитувани клиенти,
Заради Вашето олеснување создадовме систем за банкарски и интернет плаќања, Ценејки го Вашето време
Ви предлагаме различни начини за плаќање на Нашите услуги, кои сакате или веке ги користите кај Нас.
Во случај,да кај Вас се појават прашање,проблеми или имате потреба од помош- сврзете се со нас.

Плаѓање по банкарски пат

НАША БАНКА PIRAEUS BANK
КОД НА ДЕЛОТ / BIC CODE PIRBBGSF
IBAN НОМЕР / IBAN BG74PIRB91701602424510


Како основ за плаќање напишете го уникалниот  број генериран од системот или, e-mail  со кој се регистриравте!

Плаќање преку  ePAY:
epaylogo2.png


Во канцеларијата можете а платите и во готово, како и со:

cards_logos.gif

ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.