АНКЕТА
ePay
Од менито подолу имате можност да ја одберете Вашата барана дестинација за професионално реализирање.

За секоја Ваша сакана дестинација неопходно е да ги поседувате определените стандардни формулари,инструкции,законски наорми како и други потребни документи за конкурирање, согласно со законодавството на соодветната држава.

Пакетот на услугата ги содржи сите потребните документи за конкурирање во соодветната земја,кои пак ќе Ви бидат доставени по пошта на Вашата адреса откако ке биде извршено  плаќањето на потребната сума.
Вашиот уникален број или e-mail:
Услуга која се плаќа:
   
   
ДЕСТИНАЦИИ
Заминувате со H2B и H1B визи. Реализирањето е во сферата хотелиерството и ресторанството. Законско вработување.