UMFRAGE
Wo möchten Sie in Deutschland arbeiten?
Berlin
Bremen
Hamburg
Bohn
Munich
Frankfurt
Stutgart
Dusseldorf
Köln
Essen
   
LÄNDER
Großbritannien - NVQ - National Vocational Qualification

Получавате призната от официалните власти във Великобритания – английска квалификация и правоспособност по определена специалност.

Katar – Arbeitsstellen für junge, fachlich ausgebildete Leute auf dem Gebiet des Hotel- und Restaurantwesens

Katar – Arbeitsstellen für junge, fachlich ausgebildete Leute auf dem Gebiet des Hotel- und Restaurantwesens

Arbeitsstellen und Karriere in Dubai

НОВО! НОВО! НОВО! Стартирахме кампания за подбор на преподаватели по музика в едно от най-престижните музикални учебни заведения в Дубай и ОАЕ. Естествено, публикуваме заявката от нашите партньори на английски език. Все пак - тези от Вас, които биха искали да работят там - ще преподават на английски.

Vereinigte Staaten von Amerika

Заминаване с Н2В и Н1В визи. Реализация в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Пълноправно наемане. Възможност за получаване на Американско гражданство. Предимства на програмата: Американската мечта може да се превърне във Ваша сбъдната мечта.

LÄNDER
Einreise mit Visum vom Typ H2B oder H1B. Beschäftigung auf dem Gebiet des Hotel- und Restaurantwesens. Legale Anstellung.