UMFRAGE
Wo möchten Sie in Deutschland arbeiten?
Berlin
Bremen
Hamburg
Bohn
Munich
Frankfurt
Stutgart
Dusseldorf
Köln
Essen
   
LÄNDER
Arbeitsstellen und Karriere in Dubai

Предимства: Работа в супермодерна и динамично развиваща се държава.
Нулева престъпност. Възможност за развитие и кариера. Специализирано фирмено обучение в извън-работно време за сметка на компанията!
Всичко Ви е осигурено от работодателя. Не Ви се налага да плащате за самолетен билет, работни визи, разрешително за работа и др. Битовите Ви потребности в Дубай за времето на действие на трудовите Ви правоотношения са осигурени от работодателя.

Недостатък: За времето на престоя си в Дубай има голяма вероятност, комуналните Ви навици по отношение на сметки, такси, данъци, осигуровки и др. да закърнеят...

LÄNDER
Einreise mit Visum vom Typ H2B oder H1B. Beschäftigung auf dem Gebiet des Hotel- und Restaurantwesens. Legale Anstellung.