UMFRAGE
Wo möchten Sie in Deutschland arbeiten?
Berlin
Bremen
Hamburg
Bohn
Munich
Frankfurt
Stutgart
Dusseldorf
Köln
Essen
   
LÄNDER
Vereinigte Staaten von Amerika

Заминаване с Н1В и Н2В визи. Реализация в сферата на образованието, медицината, хотелиерството и ресторантьорството. Пълноправно наемане. Възможност за получаване на Американско гражданство. Предимства на програмата: Американската мечта може да се превърне във Ваша сбъдната мечта.

Недостатък: Всъщност "недостатъците" са два, по наша преценка - Щатите не са Европа и се намират твърде далеч от тук.

LÄNDER
Einreise mit Visum vom Typ H2B oder H1B. Beschäftigung auf dem Gebiet des Hotel- und Restaurantwesens. Legale Anstellung.